Câu hỏi
Nếu thi vào ngành công an nhân dân,Xin được hỏi nếu Tôi thi vào các trường đại học thuộc ngành công an thì ngoài việc thi tuyển Tôi cần có thêm điều kiện gì không? Hiện nay các trường đại ...
0
1 năm 0 trả lời Đã xem: 30

Câu hỏi
Theo quy định của Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, điều kiện dự thi, số lần dự thi vào các trường nghiệp vụ công an của chiến sĩ nghĩa vụ được quy ...
Đã trả lời 0
1 năm 1 trả lời Đã xem: 31

Câu hỏi
Đối xử với người dân làm thủ tục xe ô tô. Trong khi thao tác hành chính dùm từ "Chúng mày không có mồm để nói" theo tôi dùng từ thiếu văn hóa công sở. Đề nghị xem xét và ...
0
1 năm 0 trả lời Đã xem: 28