Cố ý gây thương tích?

Question

Tôi là người dân sống tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum hỏi, xin quý cơ quan cho biết: Thế nào là tội Cố ý gây thương tích theo Điều 104, Bộ luật hình sự? Cố ý gây thương tích cho người khác mà tỷ lệ thương tật dưới 11% có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

Đã trả lời 0
Quản Trị 1 năm 1 Trả lời 82 lượt xem

Trả lời ( 1 )

 1. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích. Trong đó, thương tích được hiểu là tổn hại cho sức khỏe thể hiện qua dấu vết để lại trong cơ thể con người.
  Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội cố ý gây thương tích như sau:

  “Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

  1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

  a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
  b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
  c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
  d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
  đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
  e) Có tổ chức;
  g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
  h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
  i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
  k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.”
  Như vậy, khi gây thương tật cho người khác dưới 11% vẫn phạm tội cố ý gây thương tích nếu thuộc các trường hợp nêu rõ trong Khoản 1, Điều 104 Bộ luật hình sự.
  Tuy nhiên, người nào có  hành vi cố ý gây thương tích phạm vào Khoản 1, Điều 104 Bộ luật hình sự chỉ bị khởi tố về hình sự (tức chịu trách nhiệm hình sự) khi có yêu cầu của người bị hại. Trường hợp người bị hại không yêu cầu khởi tố hoặc có yêu cầu khởi tố nhưng đã bãi nại thì người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích trên không bị khởi tố hình sự.
  Lưu ý, khởi tố theo yêu cầu của người bị hại đối với tội Cố ý gây thương tích chỉ áp dụng cho Khoản 1, Điều 104 Bộ luật hình sự, người nào thực hiện hành vi phạm vào các khoản còn lại của điều luật này sẽ đều bị khởi tố về hình sự mà không cần yêu cầu khởi tố từ phía người bị hại.

  Câu trả lời tốt nhất