Hỏi về luật đất đai

Question

Năm 2010 tôi nhận sang nhượng 03 ha đất rẫy của ông A Q có giấy viết tay và có sự chứng kiến của già làng. Về nguồn gốc đất là do ông A Q khai hoang vào năm 2008. Năm 2013 Chính quyền địa phương có kế hoạch thu hồi diện tích đất rẫy (đang trồng Mì) của tôi để xây dựng trường phổ thông cơ sở và khu thể thao, đến nay chính quyền địa phương chưa giải quyết, bồi thường cho gia đình tôi. Vậy xin cho biết? gia đình tôi có được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không? lý do?

Đã trả lời 0
Quản Trị 1 năm 1 Trả lời 59 lượt xem

Trả lời ( 1 )

 1. Trước hết xin cảm ơn ông Trần Văn A!
              Việc chính quyền địa phương thu hồi đất của ông để xây dựng trường PTCS và khu thể thao, khu vui chơi cho thanh, thiếu niên. Việc này thuộc trường hợp thu hồi đất để sử dụng vào mục đích công cộng, do đó việc thu hồi phải theo quy định của pháp luật đất đai, tại Điều 39 Luật Đất đai năm 2003 quy định:Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  1. Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc khi dự án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
  2. Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.
  3. Sau khi có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, được công bố công khai, có hiệu lực thi hành, người bị thu hồi đất phải chấp hành quyết định thu hồi đất.
  Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại”.
              – Về nguồn gốc đất của ông (Trần Văn X) là do ông A Q khai hoang từ năm 2008 sang nhượng lại. Số diện tích đất này ông A Q khai hoang đã được cấp có thẩm quyền cho phép hay do khai hoang lấn, chiếm mà có?. Như vậy, có hai trường hợp xảy ra:
  + Trường hợp ông A Q được các cấp có thẩm quyền giao, cho phép và đúng với kế hoạch, quy hoạch khai hoang, phục hóa để sản xuất thì khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Pháp luật Điều 39, Luật Đất đai năm 2003 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 quy định về điều kiện để được bồi thường đất: “có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai”.
              + Trường hợp số diện tích đất trên là do ông A Q khai hoang lấn, chiếm trái phép thì theo khoản 3, Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định: “ Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cấp giấy chứng nhận và thu hồi toàn bộ diện tích đất do lấn chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01/7/2004 trở về sau”. Do đó, diện tích đất nêu trên của ông trong trường hợp này không đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định của pháp luật đất đai.
              Mặc khác, việc sang nhượng đất giữa ông (Trần Văn X) với ông A Q không đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật đất đai theo Điều 106 Luật đất đai năm 2003 quy định điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều 127 Luật đất đai năm 2003 quy định trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp tại phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Do đó, việc chuyển nhượng đất giữa ông và ông A Q đối với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã vi phạm vào Điều 106, 127 Luật đất đai năm 2003 của Nước CHXHCN Việt Nam.
               Kết luận:
              – Nếu nguồn gốc đất của ông A Q được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao để khai thác sản xuất, đúng kế hoạch, quy hoạch của luật đất đai thì việc nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích công cộng thì ông được bồi thường đồng thời ông cũng sẽ chịu xử phạt hành chính về hành vi chuyển nhượng đất khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP, ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.
              – Nếu nguồn gốc đất do ông A Q lấn, chiếm thì nhà nước thu hồi không bồi thường. Vì trường hợp đất của ông không đủ điều kiện để được bồi thường được quy định tại Điều 8 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 và theo khoản 3, Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 6 Nghị Định 197/2004/NĐ-CP và Điều 23 Nghị định 69/2009/NĐ-CP thì khi nhà nước thu hồi đất của ông thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ phù hợp với thực tế của địa phương.
              Chúc ông (Trần Văn X) và gia đình mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
                                          

                                                       
  Đội An ninh NNNT
  (Phòng An ninh kinh tế)

  Câu trả lời tốt nhất